Kontrolní akce č. 23/05

Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů

Cíl akce:
Prověřit, zda vybrané organizační složky státu vynakládaly peněžní prostředky účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
02/2023 - 02/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Český statistický úřad, Praha  Praha
Český úřad zeměměřický a katastrální, Praha  Praha
Digitální a informační agentura, Praha  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Správa základních registrů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 26.2.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky