Kontrolní akce č. 23/31

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravy byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2023 - 09/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní pozemkový úřad, Praha  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 20.11.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky