Kontrolní akce č. 24/01

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěší vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2024 - 10/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Ministerstvo dopravy  Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky