Kontrolní akce č. 24/03

Peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Beznoska Adolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2024 - 11/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo kultury  Praha
Moravská zemská knihovna v Brně  Brno
Národní knihovna České republiky, Praha  Praha
Národní technická knihovna, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky