Kontrolní akce č. 24/04

Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) vynaložilo Ministerstvo vnitra účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
03/2024 - 01/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky