Kontrolní akce č. 24/05

Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky vynakládané v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací vybraných operačních programů a projektů byly vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
03/2024 - 12/2024
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro podnikání a inovace, Praha  Praha
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky