Kontrolní akce č. 24/09

Peněžní prostředky určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví vynakládalo peněžní prostředky na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic účelně a v souladu s právními předpisy a zda fakultní nemocnice použily peněžní prostředky účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2024 - 02/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Fakultní nemocnice Hradec Králové  Hradec Králové
Fakultní nemocnice Olomouc  Olomouc
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky