Kontrolní akce č. 24/13

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Beznoska Adolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
06/2024 - 04/2025
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky