Kontrolní akce č. 24/15

Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Energetický regulační úřad

Cíl akce:
Prověřit, zda Energetický regulační úřad hospodařil s majetkem a peněžními prostředky účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Šmucr Michal, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2024 - 04/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Energetický regulační úřad, Jihlava  Jihlava

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky