Kontrolní akce č. 24/16

Peněžní prostředky určené na podporu lesnictví

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na podporu lesnictví byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2024 - 05/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky