Kontrolní akce č. 24/17

Peněžní prostředky určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtových kapitol Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republiky vynakládaly peněžní prostředky na podporu výzkumu, vývoje a inovací účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2024 - 05/2025
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Grantová agentura České republiky, Praha  Praha
Technologická agentura České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky