Kontrolní akce č. 24/18

Peněžní prostředky určené na rozvoj a provoz odpočívek na dálnicích a příjmy Ředitelství silnic a dálnic ČR z pronájmu odpočívek

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na rozvoj a provoz odpočívek na dálnicích jsou vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, a prověřit příjmy Ředitelství silnic a dálnic ČR z pronájmu odpočívek
KZ vypracovává:
Sklenák Roman, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
08/2024 - 05/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky