Kontrolní akce č. 24/26

Peněžní prostředky související s informační podporou vízových služeb a dalších konzulárních činností

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky v oblasti zajištění informační podpory výkonu vízových služeb a dalších konzulárních činností byly vynakládány účelně, hospodárně a efektivně, a rovněž prověřit rizika negativních dopadů na příjmy státního rozpočtu při nedostupnosti těchto služeb
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2024 - 08/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha
Ministerstvo zahraničních věcí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky