Kontrolní akce č. 24/28

Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality státní služby a výkonu státní správy

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na profesionalizaci a zvyšování kvality státní služby a výkonu státní správy byly vynakládány účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2024 - 09/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky