Kontrolní akce č. 24/29

Peněžní prostředky určené na informačně-poradenskou podporu účasti českých výzkumných týmů v rámcových výzkumných programech Horizont 2020 a Horizont Evropa

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na informačně-poradenskou podporu účasti českých subjektů v rámcových výzkumných programech EU byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2024 - 10/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky