Kontrolní akce č. 24/30

Peněžní prostředky určené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – program DOPRAVA 2020+

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky z programu DOPRAVA 2020+ určené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2024 - 09/2025
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Technologická agentura České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky