Kontrolní akce č. 14/30

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastruktury

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
104/2000, 137/2006, 190/2004, 219/2000, 62/2001,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1073/15 (usn. č. 772/2016)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
20/11, 14/30, 11/14, 03/23;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky