Kontrolní akce č. 21/31

Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR byly použity účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 25.3.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky