Kontrolní akce č. 24/02

Majetek státu a peněžní prostředky určené na zajištění činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

Cíl akce:
Prověřit, zda byly dodrženy právní předpisy při pořizování a užívání vybraného majetku státu a při vynakládání peněžních prostředků z kapitoly státního rozpočtu 314 – Ministerstvo vnitra na činnost Úřadu pro zahraniční styky a informace
KZ vypracovává:
Šmucr Michal, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení: předseda: Ing. Michal Šmucr; členové: Ing. Jaromíra Steidlová, Ing. Stanislav Koucký, RNDr. Petr Neuvirt, Ing. Jan Stárek
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2024 - 10/2024
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha
Úřad pro zahraniční styky a informace, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky