Kontrolní akce č. 15/24

Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie

KZ vypracovává:
Hykšová Hana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
2/1969, 218/2000, 283/1991, 325/1999, 326/1999,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1100/16 (usn. č. 985/2016)
Jednání v parlamentu:
Usnesení kontrolního výboru č. 276 (30.5.2017)
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Diecézní charita Brno, Brno  Brno
Jihomoravský kraj, Brno  Brno
Diecézní katolická charita Hradec Králové, Hradec Králové  Hradec Králové
Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., Jihlava  Jihlava
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., Praha  Praha
InBáze, z.s., Praha  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Poradna pro integraci, z.ú., Praha  Praha
Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s., Praha  Praha
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha  Praha
South East Asia - liaison, z.s., Průhonice  Praha-západ

Poslední aktualizace databáze: 25.3.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky