Kontrolní akce č. 20/06

Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám

Cíl akce:
Prověřit, zda dosavadní způsob financování veřejných vysokých škol motivuje vysoké školy ke zvyšování kvality jejich činnosti a je zacílen na naplňování státem stanovených potřeb
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
03/2020 - 03/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Akademie múzických umění v Praze  Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  Praha
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Zlín

Poslední aktualizace databáze: 3.7.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky