Kontrolní akce č. 23/16

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldů

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldů byly vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Beznoska Adolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky