Kontrolní akce č. 03/09

Realizace Národního programu přípravy České republiky na členství v Evropské unii v resortu zemědělství

KZ vypracovává:
Brandt Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
91/1996,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 605/04 (usn. č. 544/2004)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní rostlinolékařská správa, Praha 1  Praha
Státní veterinární správa, Praha  Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce  Brno
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  Praha-východ
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Brno  Brno
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha (pův. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha)  Praha
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno  Brno
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha  Praha
Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky