Kontrolní akce č. 10/13

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím

KZ vypracovává:
Kufa Rudolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
116/1990, 137/2006, 2/1969, 219/2000, 229/1991, 320/2001, 323/2002, 344/1992, 40/1964, 499/2004, 505/2002, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 477/11 (usn. č. 474/2011)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
18/12, 10/13

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha
Moravský zemský archiv v Brně  Brno
Národní archiv, Praha  Praha
Státní oblastní archiv v Litoměřicích  Litoměřice
Státní oblastní archiv v Plzni  Plzeň
Státní oblastní archiv v Praze  Praha
Státní oblastní archiv v Třeboni  Jindřichův Hradec
Státní oblastní archiv v Zámrsku  Ústí nad Orlicí
Zemský archiv v Opavě   Opava

Poslední aktualizace databáze: 1.9.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky