Kontrolní akce č. 19/07

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda Vězeňská služba České republiky hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy a zda realizovaná opatření přispívají k hospodárnosti výdajů v této oblasti
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2019 - 02/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo spravedlnosti  Praha
Vězeňská služba České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 6.1.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky