NKÚ zkontroloval hospodaření vězeňské služby

Publikováno: 27.4.2020


Kontrola č. 19/07 prověřila, jestli Vězeňská služba České republiky hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. NKÚ se zaměřil i na to, zda opatření prováděná v oblasti vězeňství přispívají k hospodárnosti výdajů.

Vězeňství v České republice

21 577

Počet vězněných osob k 31.12.2018. Dalších 2 949 odsouzených se k uvedenému datu vyhýbalo trestu.

11 331

Počet zaměstnanců VS ČR k 31.12.2018. Z toho 1 033 zaměstnanců justiční stráže.

1 348 Kč

Průměrný denní výdaj na jednu vězněnou osobu v roce 2018.

203

Počet vězněných osob na 100 000 obyvatel v roce 2018.

59,9 %

Průměrná zaměstnanost odsouzených1 v roce 2018. Průměrný podíl zaměstnaných vězňů na celkovém počtu vězňů je 43,8 %.

?

Naplnění cílů stanovených pro rozvoj vězeňství do roku 2025.


Graf ke kontrole 19/07

1] Průměrná zaměstnanost odsouzených je poměr počtu odsouzených osob pracujících za peněžní odměnu k celkovému počtu zaměstnatelných odsouzených. Podle metodiky VS ČR nejsou mezi zaměstnatelné odsouzené započítáváni vězni zařazení ve vzdělávacích a terapeutických programech, vykonávající drobné práce bez odměny, práce neschopní nebo práci odmítající a osoby starší 65 let.

tisk stránky