Kontrolní akce č. 19/11

Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra

Cíl akce:
Prověřit, zda poskytování peněžních prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra na projekty bezpečnostního výzkumu bylo hospodárné, efektivní a účelné a zda jejich výsledky přinesly maximální přínosy pro zajištění bezpečnosti státu
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2019 - 02/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
CAMEA, spol. s r.o., Brno  Brno
České vysoké učení technické v Praze  Praha
GiTy, a.s., Brno  Brno
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o., Praha  Praha
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká  Brno-venkov
Ministerstvo vnitra  Praha
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha  Praha
Vysoké učení technické v Brně  Brno

Poslední aktualizace databáze: 12.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky