Kontrolní akce č. 19/12

Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Cíl akce:
Prověřit funkčnost systému zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a jeho soulad s právními předpisy
KZ vypracovává:
Hykšová Hana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2019 - 03/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Česká pojišťovna a.s., Praha  Praha
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky