NKÚ prověřil prostředky vybírané na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Publikováno: 20.4.2020


Kontrola č. 19/12 se zaměřila na to, jestli je systém zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání funkční a také na jeho soulad s právními předpisy. Týkala se let 2015 až 2018.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

29,8 mld. Kč

Přijaté pojistné
2015–2018

18,1 mld. Kč

Vyplacené pojistné plnění likvidace pojistných událostí 2015–2018

1,2 mld. Kč

Náklady správní režie pojišťoven 2015–2018

10,5 mld. Kč

Přebytek ze zákonného pojištění (příjem státního rozpočtu) 2015–2018tisk stránky