Kontrolní akce č. 20/07

Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělství

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond vynakládají prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj informačních a komunikačních technologií účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Vedral Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
20/07, 18/08, 12/04;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky