Kontrolní akce č. 21/33

Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky státu a Evropské unie určené v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů poskytují a čerpají kontrolované osoby v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2021 - 09/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.1.2022. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky