Analýza - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 19/01


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je jedním z celkem deseti operačních programů (OP) Evropské unie (EU), od kterých mohou žadatelé v České republice čerpat finanční podporu pro své projekty v programovém období 2014 až 2020. Řídícím orgánem tohoto OP je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) České republiky.

OP PIK má celkem 5 prioritních os. Technická pomoc (TP) je jeho tzv. „Prioritní osou 5“. Projekty této prioritní osy slouží zejména pro administraci, řízení a publicitu OP PIK. Celková částka 125,6 mil. EUR (cca 3,27 mld. Kč) vyčleněná na tyto projekty odpovídá 2,9 % z celkové alokace OP PIK.

Ke dni 1. října 2019 bylo v této ose v informačním systému MS2014+ evidováno celkem 38 projektů od dvou žadatelů – od MPO a od Agentury pro podnikání a inovace (API). Celkové schválené prostředky pak dosáhly výše 2,5 mld. Kč. Celkem 85 % z této částky připadá na podporu EU.

Přehled a čerpání projektů TP OP PIK


https://public.tableau.com/views/EUfondy/OPPIK?:display_count=y&:origin=viz_share_link

Zdroj dat: https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Seznamy-prijemcu

Souhrnné porovnání čerpání z evropských fondů


https://public.tableau.com/views/EUfondy/EUfondy?:display_count=y&:origin=viz_share_link

Zdroj dat: https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/

Popis ovládání vizualizace

V roletovém menu vpravo nahoře zvolte rok z období 2015–2018. Výběr země v menu níže je doplněn procentuální hodnotou o čerpání (využití alokace EU) ke dni 31.12. příslušného roku. Vybraná země se zobrazí současně v mapě, ve sloupcových grafech i v seznamu programů. U jednotlivých zemí (v mapě i sloupcových grafech) je skrytá informační popiska (tooltip) o počtu obyvatel, výši HDP/osobu v EUR, využití alokace EU v %, výši alokace EU na obyvatele a výši alokace EU (za celé programové období) k ročnímu HDP. Aktuální a detailní informace o jednotlivých projektech a národních programech naleznete na webových stránkách národních implementačních orgánů v odkazu v mapové popisce, pro aktuální souhrnné informace Evropské komise a Eurostatu použijte uvedené webové stránky.