Analýza - prevence kriminality

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 18/20


Podle statistických přehledů kriminality, které zveřejňuje Policie ČR, se celkové počty registrovaných trestných činů v průběhu let snižují. Pokud se zaměříme na konkrétní souhrnné kategorie trestné činnosti rozdělené dle takticko statistické klasifikace (dále také „TSK“), tak k největšímu poklesu mezi roky 2011 a 2018 došlo u majetkové trestné činnosti (takřka o 50 %).


Zdroj: Statistické přehledy kriminality PČR

Ze statistik dále vyplývá, že se v průběhu let snižuje i škoda způsobená trestnou činností. V roce 2011 dosahovala škoda takřka 24 mld. Kč a v roce 2018 to bylo 18 mld. Kč. Jedná se tedy o pokles o cca 25 %.

Kontrole vynaložených prostředků na prevenci kriminality se věnovala KA 18/20. Níže zobrazená vizualizace nabízí přehled vynaložených prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra.


tisk stránky