Analýza - správa daní a daňové řízení

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 18/07


Ruce na klávesnici

Státní správa používá dva základní informační systémy pro inkaso a správu daní.

Informační systém ADIS Finanční správy je zaměřen zejména na výběr a vymáhání daně, registraci daňových subjektů, elektronická podání a výměnu informací se zahraničními finančními správami. ADIS měl v roce 2016 celkem 13 334 modulů1. Informace o jednotlivých daňových subjektech jsou neveřejnými informacemi2, Finanční správa poskytuje z ADIS jen některé souhrnné informace.

Tabulka č. 1: Příklad výpočtu ukazatele z IS ADIS Finanční správy

Meziroční porovnání počtu plátců DPH
(tisíc daňových přiznání)
201720182018 oproti 2017
Měsíční plátci DPH
za období prosinec roku
26626398,87%
Čtvrtletní plátci DPH
za období 4. čtvrtletí roku
27525191,27%

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/analyzy-a-statistiky/udaje-z-danovych-priznani

Informační systém ARAD České národní banky poskytuje s minimální prodlevou informace o inkasu daní na účty ČNB a transformuje je do podoby potřebné k požadovaným předběžným informacím o vývoji našeho státního rozpočtu pro Evropskou centrální banku a další mezinárodní instituce. Informace jsou veřejné3. Za data vládní finanční statistiky je primárně zodpovědné Ministerstvo financí, které je zveřejňuje a komentuje počátkem každého měsíce4.


Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/statistika/vladni_fin_stat/index.html

Pro mezinárodní srovnání daňových povinností včetně administrativní náročnosti a informační podpory daňového řízení lze využít výsledků výzkumů „Doing business“5, který každoročně zajišťuje skupina Světové banky ve spolupráci s auditorskou společností PricewaterhouseCoopers (PwC). Tento výzkum obsahuje i část „Paying taxes“ s detaily pro jednotlivé země z celého světa. Podle ukazatele Time to comply, kterým se měří čas potřebný pro plnění daňových povinností vůči státu, byla tato povinnost v ČR na úrovni 230 hodin, tj. výrazně více než bylo průměrných 161 hodin u států EU a EFTA.6tisk stránky