Armádní výzbroj a výdaje na obranu

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 20/03


Optimální výší obranných výdajů podle Politické směrnice NATO potvrzené na summitu ve Walesu v roce 2014 nejvyššími představiteli členských států jsou 2 % z HDP1. Do roku 2021 byl Vládou ČR přislíben podíl na HDP minimálně ve výši 1,4 %2, splnění závazku o 2 % podílu se však stále odkládá3. Z předběžných údajů o poklesu HDP a skutečných výdajích v loňském roce vyplývá, že alespoň dílčí cíl o minimálním podílu 1,4 % bude v roce 2020 splněn. Přesto ČR nadále patří mezi členskými zeměmi k těm s podprůměrnými výdaji na obranu.


Graf č.1: Výdaje na obranu v zemích NATO v % HDP (rok 2020 odhad)

Graf ke KA 20/03 - Výdaje na obranu v zemích NATO v % HDP

Zdroj dat: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178975.htm

Vizualizace: Postavení ČR mezi členskými zeměmi NATO

Důležitým principem pro zajištění našich vojenských schopností podle dlouhodobé Koncepce výstavby Armády ČR 20304 je alokace 20 % z ročních výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na pořízení a modernizaci rozhodující výzbroje včetně souvisejícího výzkumu. Realizace je zajišťována podle rozvojových programů spadajících do soustavy programů financování ze státního rozpočtu.

V roce 2019 byl v těchto programech největším evidovaným výdajem pronájem stíhaček JAS 39 Gripen za 1,398 mld. Kč a nákup lehkých obrněných vozidel CBRN za 1,375 mld. Kč5. V současnosti je největší plánovanou investicí nákup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP). Financování tohoto nákupu je rozloženo do následujících šesti let.

Tabulka č. 1: Přehled hlavních druhů techniky a výzbroje Armády České republiky

Vojenská výzbroj a technika AČR Limitní počet pro AČR podle S-KOS Skutečný počet ve vlastnictví AČR k 1.1.2020 Poznámka
Bojové tanky 957 116 všechny verze typu T-72
Bojová obrněná vozidla 1367 430 všechny verze typu BVP, OT a Pandur
Dělostřelecké systémy 767 179 ráže 100 mm a více (houfnice/kanóny/minomety)
Bojové letouny 230 39 všechny verze typů JAS-39 Grippen a L-159
Bojové vrtulníky 50 17 všechny verze vrtulníku typu Mi-24 a Mi-35

S - KOS ...... Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě.

Zdroj dat: https://www.acr.army.cz/assets/technika-a-vyzbroj/technika/prehled-vyzbroje-a-techniky-2020.pdf.
  1. Hrubý domácí produkt
  2. https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/modernizace-musi-pokracovat-221208/
  3. https://www.e15.cz/domaci/cesko-opet-nesplni-zavazek-vuci-nato-dve-procenta-hdp-neda-na-obranu-ani-v-roce-2024-1373515
  4. https://www.acr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/koncepce__2030.pdf
  5. https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/#