Informační a komunikační technologie v zemědělství

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 20/07


tisk stránky