Podpora a využívání elektrické trakce ve městech

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 20/14


Ve městech České republiky existuje celkem 7 systémů tramvajové dopravy, 13 systémů trolejbusové dopravy a jedna síť metra. S nabídkou linek, dopravních výkonů a jejich využíváním cestujícími v období 2014–2020 se můžete seznámit na níže uvedené vizualizaci.

Za účelem podpory elektrické trakce veřejné hromadné dopravy bylo od roku 2014 schváleno 42 projektů s dotací Evropské unie1. Rozmístění příjemců dotací2 a alokace finančních prostředků do jednotlivých krajů naleznete na mapce.


1) V rámci SC 1.4 Operačního programu Doprava

2) Obvykle dopravních podniků MHD