Stav mostů

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 19/10


Z údajů o stavu mostů zveřejňovaných pravidelně 2x ročně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) vyplývá, že podíl mostů ve špatném až havarijním stavu se snižuje velmi pomalu. Špatný až havarijní stav mostů má významný podíl zvláště na silnicích II. a III. třídy. Informace o stavu mostů na místních a účelových komunikacích (zejména na území měst a obcí) a informace o stavu železničních mostů Silniční databanka ŘSD neobsahuje.