ÚZSVM – nemovitosti v jeho majetkovém portfoliu

Doplňující informace ke kontrolní akci č. 20/02


tisk stránky