1. jednání Kolegia NKÚ dne 18.1.2016


Na I. jednání Kolegia NKÚ 18. ledna 2016 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/36 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů (změna v položce Kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/10 - Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIZEP) a nákup komodit jeho prostřednictvím (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro Místní rozvoj)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/12 - Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchodu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 15/24 - Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie (odvolání kontrolované osoby Poradna pro integraci, z. ú. a Centrum multikulturního vzdělávání, o. s.)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/11 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráci
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/16 - Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti

tisk stránky