1. zasedání Kolegia NKÚ dne 14.1.2013


Na I. zasedání Kolegia NKÚ dne 14. ledna 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2013 v kontrolní akci č. 13/02 - Daňové nedoplatky spravované finančními úřady (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/08 - Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo vnitra)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/15 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2011, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2011 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zemědělství)

tisk stránky