1. zasedání Kolegia NKÚ dne 16.1.2012


Na I. zasedání Kolegia NKÚ dne 16. ledna 2012 bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí (odvolání kontrolované osoby Finanční úřad v Pardubicích a Generální ředitelství cel)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 11/05 - Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad
  • 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu

Podněty k provedení kontrol:

  • Podnět Kontrolního výboru PSP ČR k provádění kontrol účelnosti, efektivity a hospodárnosti vynakládání finančních prostředků na ekonomické, technické a právní poradenství

tisk stránky