1. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 3. ledna 2007


Dne 3. ledna 2007 se konalo I. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.

Na programu bylo mj.

  • Projednání změny plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 06/35 – Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – změna v položce Kontrolovaná osoba (upřesňuje se);
  • Projednání návrhu na doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2007 o kontrolní akci č. 07/26 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“;
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti.

tisk stránky