10. zasedání Kolegia NKÚ dne 27.5.2013


Na X. zasedání Kolegia NKÚ dne 27. května 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/27 - Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi (odvolání kontrolované osoby Český rybářský svaz, místní organizace Humpolec)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p. dříve VOP-026 Šternberk, s. p. (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/26 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p. dříve VOP-026 Šternberk, s. p.
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/23 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

tisk stránky