10. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 11.5.2010


Na X. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 11. května 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/17 - Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany (schválen)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ke kontrolní akci č. 09/21 - Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/19 - Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury (schválen)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/20 - Peněžní prostředky vynaložené na protipovodňová opatření a na podporu prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy (schválen)

tisk stránky