10. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 12. června 2006


Dne 12. června 2006 se konalo X. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj.:

  • Projednání podnětu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, kterým se na základě jeho usnesení č. 350 ze dne 18. 5. 2006 „doporučuje Nejvyššímu kontrolnímu úřadu do plánu kontrolní činnosti na rok 2006 doplnit kontrolu výběrového řízení LOM Praha v projektu modernizace Mi – 171Š“ ;
  • Projednání návrhu na doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2006 o kontrolní akci č. 06/39 – "Hospodaření Českého báňského úřadu se státním majetkem a finančními prostředky";
  • Projednání odvolání ke kontrolní akci č. 05/33 – "Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek udělených vládou v době před účinností zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách";
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/18 – "Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra";
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 05/27 – "Hospodaření České konsolidační agentury s finančními prostředky a majetkem státu";
  • Informace o aktuálním průběhu kontrolních akcí dle schváleného plánu kontrolní činnosti

tisk stránky