10. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 17. června 2009


Na X. zasedání Kolegia konaném dne 17. června 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • změna plánu kontrolní činnosti na rok 2009 u kontrolní akce č. 09/11 – Správa daně z přidané hodnoty (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • usnesení o odvolání kontrolované osoby Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích ke kontrolní akci č. 09/01 – Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit policejní školy Ministerstva vnitra;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/26 – Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno – Vídeň (R52);
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/31 – Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury.

tisk stránky