10. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 23.5.2011


Na X. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 23. května 2011 bylo projednáno mj. následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2011 o kontrolní akci č. 11/36 - "Účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2010";
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/14 - "Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury" (změna v položce kontrolovaná osoba – upřesňuje se);
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2011 u kontrolní akce č. 11/24 - "Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu činnosti v oblasti mládeže" (změna v položce předmět kontroly, cíle kontroly);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D 3" (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/31 - "Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků" (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/32 - "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009" (schválen).

tisk stránky