11. jednání Kolegia NKÚ dne 29.8.2016


Seznam usnesení XI. jednání Kolegia NKÚ dne 29. srpna 2016:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2016 o kontrolní akci č. 16/31 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2016 o kontrolní akci č. 16/32 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů (odvolání kontrolované osoby - BOSWELL, a.s.)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/38 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/36 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb

tisk stránky