11. zasedání Kolegia NKÚ dne 11.6.2012


Na XI. zasedání Kolegia NKÚ dne 11. června 2012 bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/18 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí (odvolání kontrolované osoby město Lázně Bohdaneč)

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/22 - Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31. 12. 2010 (schválen)

tisk stránky